۱۳ مرداد ۱۳۹۹

آخرین مطالب

مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی (به انگلیسی Social Engineering) در بافتار امنیت اطلاعات به دستکاری روانشناختی افراد در انجام کارهای خاص یا افشای اطلاعات متمرکز است. این اصطلاح با مهندسی اجتماعی در علوم سیاسی...

جلسات و دوره های برگزار شده