آموزش آسیب شناسی فضای مجازی در هلال احمر سنندج

جلسه دوم آموزشی آسیب شناسی فضای مجازی و جنگ نرم در سازمان هلال احمر شهرستان سنندج

زمان : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
مکان : سالن اجتماعات هلال احمر استان کردستان

تعداد نفرات حاضر ۵۶ نفر

مدرس پویا شهریار