تشریح کلیات سواد رسانه ای برای بسیجیان شهرستان قروه

کارگاه آموزشی تشریح کلیات سواد رسانه ای برای بسیجیان شهرستان قروه (فعالین فضای مجازی شهرستان قروه)

با همکاری فضای مجازی سپاه قروه (جناب آقای مهندس مجید حسن بیگی)

مکان : ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قروه

زمان : ۱۵۰ دقیقه ،۱۷ شهریور ۹۸
مدرس پویا شهریار
حاضرین در جلسه ۲۰ نفر