درباره ما

نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی واحد کردستان که با نام اختصاری نسرای کردستان از ابتدای سال 97 مشغول فعالیت در امور و زمینه های آموزشی نظیر ، برگزاری سمینار ، جلسات مجازی ، آموزش از راه دور و همچنین تولید محتوا در بخش هایی نظیر سواد رسانه ای ، جنگ نرم ، آسیب شناسی فضای مجازی ،آموزش های فنی و مهارتی و همچنین در زمینه ی تربیت و تعلیم شبکه مدرسان جدید ، آغاز به کار نموده است.

باتوجه به حساسیت های ایجاد شده در فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی و گستردگی بیش از اندازه ی رسانه ها در جهان، این لزوم احساس می شود که باید مدرسه به مدرسه ، دانشگاه به دانشگاه و مرکز به مرکز به دنبال آموزش سواد رسانه ای و تببین مزایای داشتن تفکر انتقادی در فضای مجازی بپردازیم.

امروزه دیگر دشمنان صلح و امنیت جهانی به دنبال تسخیر سیاسی و نظامی کشور ها نیستند ، امروز بدون شلیک حتی یک عدد گلوله و تنها با تکیه بر قدرت نرم ، براحتی فرهنگ و اصالت کشورهای در حال توسعه را به چالش کشیده و براحتی به درون ساختار های سیاسی و فرهنگی این قبیل کشورها نفوذ میکنند.

بدیهی است که هرچقدر سریع تر ملت عزیز و شریف ایران علی الخصوص مردم فهیم و آگاه کردستان ، به سلاح سواد رسانه ای مجهز شوند ، آسیب های خانوادگی و فرهنگی کمتری در انتظار خود و خانواده هایشان می باشد.

در افق دید و چشم انداز 1 ساله نسرای کردستان ، اعضای تیم تخصصی مدرسان شبکه نسرا (نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی ) اهدافی نظیر : آموزش کامل سواد رسانه ای ، جنگ نرم و کالبد شکافی شبکه های اجتماعی و همچنین تربیت شبکه مدرسان جدید در نظر قرار گرفته شده است.