کارگاه آموزشی گرافیک و فتوشاپ در تولیدات رسانه ای

کارگاه آموزشی گرافیک و فتوشاپ در تولیدات رسانه ای برای رابطین خبری سازمان هلال احمر

تعداد نفرات حاضر : ۱۰ نفر
تاریخ برگزاری : دوشنبه ۲۵ شهریور
به مدت دو ساعت