وقتی صدای امام خمینی(ره) ، بساط پروپاگاندای شرق و غرب را در هم شکست

شاید مردم ایران در طول حیات سیاسی خود ، روزی غم بارتر و تلخ تر از 14 خرداد 1368 ه.ش ( 4 ژوئن 1989 ) را تجربه نکرده باشد. روزی که امام خمینی (ره)...

پست های اخیر